Arbetsmarknad

Varmt välkommen till WeQube - Arbetsmarknadstjänster. 

Vi härstammar från ett innovativt konsult- och ingenjörsföretag som alltid står i framkant när det gäller utveckling inom teknik, industri, byggnation, IT och allmän ingenjörskonst. Företaget består av ett entreprenörsteam med olika kompetenser inom IT, teknik, försäljning, coachning, interim management, rekrytering och konsultuthyrning. Socialt entreprenörskap är något som står oss varmt om hjärtat och vi försöker alltid finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar baserade på affärsmässiga och hållbara metoder.


Vi jobbar nära det lokala näringslivet samtidigt som vi deltar i utvecklingen av den framtida samhällsutbyggnaden. För oss är de miljömässiga, ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen lika viktiga som andra samhällsutmaningar såsom den fysiska planeringen och utvecklingsmålen. Därför har vi skapat ett naturligt ekosystem av företagare och entreprenörer på den lokala arbetsmarknaden som vill vara med och göra skillnad och växa med de utmaningar som samhället i övrigt erbjuder. Vi tar alltid tillvara engagemanget från våra kandidater och tjänster de erbjuder och matchar med arbetslivets behov av kompetenser.  

1. Är era tjänster kostnadsfria?

Uppdraget från Arbetsförmedlingen inom Rusta och Matcha 2 är konfidentiella och självklart helt kostnadsfria. Rekryteringsjouren som är ett rekryteringstjänst betalas via abonnemang i enlighet med offert för företag och arbetsgivare som avvänder sig av den tjänsten. För tillfället erbjuder vi inom WeInvest - Social Impact kostnadsfria affärs- och innovationsrådgivning, föreläsningar, seminarier och workshops för erfarna, och blivande entreprenörer.

2. Vad är Rusta och Matcha? 

Rusta och matcha är två olika begrepp som används inom Arbetsförmedlingen i Sverige. När vi pratar om Rusta då menar vi på att hjälpa våra kandidater att förbättra sina kunskaper och kompetenser för att öka deras möjligheter att få jobb eller studier. Med Matcha syftar vi på att koppla samman individers kompetenser, erfarenheter och önskemål med tillgängliga jobb eller studier som finns tillgängliga på arbetsmarknaden.

3. Hur ser tillgången till studie- och yrkesvägledning?

Inom tjänsten rusta och matcha 2 finns det inget formellt krav på studie- och yrkesvägledning. Och anser kandidaten och handledare att denna kompetens är en bra väg för att nå resultat så kopplar vi vår studie- och vägledare in tjänsten. 


Teamwork Makes The Dream Work 

WeQube Metodik

Vi är övertygade om att det finns lika många vägar till självförsörjning och senare till självförverkligande som det finns människor på vår planet. För att nå dit krävs att man skapar tillit och förtroende - det är då man kan öppna sig och visa de inre drivkrafterna för omvärlden. Det är alltid avgörande för att uppnå goda och hållbara framsteg hos individen. Vår resa börjar alltid med ett samtal som vi kallar för profilering eller kartläggning/gemensam planering. Med hjälp av våra olika kompetenser och specialkunskaper ser vi möjligheter och eventuella hinder som behöver utmanas och övervinnas.

Vi använder beprövade vetenskapliga metoder och i det fall det krävs tar vi hjälp av AI för att sammanställa, kartlägga och matcha både mot arbetsmarknaden och olika tjänster och utbildningar som skulle vara lämpliga. Vi hjälper även till att sätta upp ett tydligt jobbsökningsmål utifrån vem du är och vad du vill uppnå, och stödjer med att lägga upp en effektiv jobbsökningsplan. Vi analyserar och kartlägger din bransch och rådande arbetsmarknad både på makro- och mikroplan. Intervjuträning, feedback på CV, skapa säljbrev, konsten att nätverka och skapa nya kontakter på den lokala arbetsmarknaden.

Teamwork

Kompetensen hos oss

Hos oss jobbar seniora rekryterare, coacher, studie- och yrkesvägledare samt konsulter med specialkunskaper. Vi har personer med gedigna erfarenheter från Almi Företagspartner, det privata näringslivet och de största myndigheterna i Sverige. En sak har vi alla gemensamt - att vi tror på entreprenörskap och att lyfta individer till nya höjder och olika vägar till egenförsörjning. Våra deltagare har alla tillgång till en egen handledare som arbetar med att stötta individen att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. 

Teamet

Vi är ett entreprenörsteam med olika kompetenser inom IT, försäljning, rekrytering och konsultuthyrning. Socialt entreprenörskap är något som står oss varmt om hjärtat. Och vi försöker alltid finna innovativa lösningar på samhällsproblem baserade på affärsmässiga och hållbara metoder. Hos oss kan du förvänta dig gott bemötande av kunnig och professionella medarbetare som brinner för sitt yrke och älskar att jobba med människor.

Näringslivskontakter

För oss har det varit viktigt att skapa förtroendegivande och hållbara affärsrelationer som består av närhet, professionalism och samverkan. Av den anledningen besitter vi idag ett brett nätverk av företag och entreprenörer som gärna öppnar porten för rätt personer med rätt kompetens och motivation. Vi är flitigt representerade i olika företagsnätverk på den lokala arbetsmarknaden. Vi försöker se behovet tidigt och ha en dialog med ledningen i olika företag och så fort behovet uppstår skapar vi nya möjligheter för individer, företag och samhället.

Rusta och Matcha

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och har rätt till Rusta och Matcha? Då kan du välja WeQube som leverantör genom att ange följande KA-nummer till Arbetsförmedlingen:

Göteborg: 10073623

Kungsbacka: 10073624

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst genom att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig via telefon eller mail så snabbt vi kan!

Bli kontaktad av WeQube!

Ta första steget mot ditt nya jobb eller studier. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

Ersättning och villkor 

När du deltar i ett Rusta och Matcha och tar del av detta stöd, har du möjlighet att ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. I den här länken förklarar myndigheten om hur du kan ansöka ersättning och vilka villkor som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i Rusta och Matcha. Kontakta oss på WeQube Arbetsmarknad eller Arbetsförmedlingen för mer information. 

Frågor & Svar

1. Hur ansöker jag till WeQube Arbetsmarknadsprogrammet?

1. Kontakta Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen gör bedömningen om du är aktuell för Rusta och Matcha 2. ROM2.

2. Välj WeQube Arbetsmarknad som leverantör.

Då du har blivit godkänd av Arbetsförmedlingen är det då dags att välja leverantör av tjänsten Rusta och Matcha. 

1. Klicka Här och sök efter leverantörs namnet: WeQube eller genom att uppge KA-nummer. KA-nummer är ett unikt nummer för oss. Med det nummer så kan du hitta direkt till WeQube. Vi har KA-nummer 10073623 och 10073624. 

När du har valt oss som leverantör så kommer vi att kontakta dig!

Tveka inte kontakta på kontakt@weqube.se eller 0735222685 för mer information. 


2. Hur samarbetar ni med WeQube Rekryteringsjouren? 

Genom våra kunniga kollegor inom WeQube Arbetsmarknad så kompletterar vi med Rekryteringsjouren och de rekryteringsuppdrag vi får in den vägen. Inom Rekryteringsjouren så matchar vi och presenterar kandidater till olika tjänster och yrkesroller. Det viktiga är att hitta och matcha rätt person till rätt uppdrag och utmaningar. Målet är som alltid att hitta win-win och ha nöjda kunder även hos våra samarbetsparter och arbetsgivare som söker personal. 

3. Vilken hjälp och stöttning får jag från WeQube Arbetsmarknad? 

Tjänsten inom rusta och matcha, den s.k. ROM2, har gett oss större frihet att själv utforma metoder och arbetssätt inom ramen för lagar och förordningar. Vi ser varje individ unik och individs tänkande, mål och drömmar är unikt och betydelsefullt. Varje individs erfarenhet är en rikedom och tillgång för samhället. Av den anledningen skräddarsyr och designar våra experter inom arbetsmarknad, tillsammans med kandidaten, matchningen med mål och resultat i fokus, strategier och planeringen framåt. 

I den planeringen kan bland annat ingå aktiviteter som LinkedIn granskning, skapande av CV och branschanpassade ansökningshandlingar. Personligt brev. Omvärldsbevakning, information om arbetsmarknaden. Tillgång till våra arbetsgivarkontakter och affärsnätverk, intervjuförberedelser, digitala föreläsningar, stöd att hitta och söka jobb, stöd med att hitta nya sökvägar, dolda jobben, studie och yrkesvägledning, kvalitetssäkrade motiverande samtal, stöd för att stärka kandidatens språkkunskaper, hälsofrämjande workshop, seminarier och föreläsningar, information om utbildningsmöjligheter, vägledning med mera! 

4. Vilken hjälp får jag hos er?

Hos oss får du tillgång till en personlig karriärcoachning som ger dig praktisk vägledning under din jobbsökningsprocess. Och vårt omfattande nätverk av arbetsgivare, vilket ger dig en direkt väg till ett brett spektrum av potentiella tjänster  och nya möjlgiheter. Professionell hjälp med att utforma ansökningshandlingar som sticker ut. Intervjuträning och skräddarsydd förberedelse inför möten med arbetsgivare. Individuell vägledning för studie- och yrkesval. Möjlighet att delta i exklusiva rekryteringsträffar. Aktivt stöd för att identifiera och söka relevanta jobbmöjligheter. Tillgång till kortare utbildningsprogram för kompetensutveckling. Du kan så klart själv komma med förslag och aktiviteter. 

5. Vilka kvalifikationer måste man ha för att jobba som handledare?


För att kunna jobba inom Rusta och Matcha 2. Alltså det avtal som ersatte tidgare avtalet Rusta och Matcha från april 2023 så måste man uppfylla villkoren nedan: 


Handledaren ansvarar för att kartlägga deltagarens behov och förutsättningar samt för att planera stöd och aktiviteter för varje deltagare under dennes tid i tjänsten. Handledaren ansvarar också för att följa upp deltagarens utveckling mot målet i tjänsten och för att säkerställa att det stöd och de aktiviteter som tillhandahålls för deltagaren mot målet. Det är endast handledaren som får utföra individuella möten och upprätta individuellt schema med deltagare. 

Arbetsförmedlingen godkänner kompetens för handledare enligt alternativ 1 eller alternativ 2.


Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Leverantören avgör själv vilken studieinriktning som är mest lämplig för att nå målet med tjänsten.

• Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.

Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.•
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:

– Arbetsledning med personalansvar.
– Rekrytering.
– Omställningsarbete för arbetssökande.
– Studie- och yrkesvägledning.
– Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
– Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
– Arbete med social- och grupp-psykologi.
– Karriärvägledning.


Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.

Verifikation av meriter: Leverantören ska kunna styrka handledarens kompetens genom verifierbara dokument och intyg när Arbetsförmedlingen så begär.

WeQube - Arbetsmarknad

WeQube - Arbetsmarknad arbetar med arbetssökande att hitta arbete och att matcha arbetsgivare med potentiella anställda. Vi tillhandahåller olika tjänster och resurser för att underlätta arbetsmarknadens funktion, såsom jobbsökning, arbetsförmedling, karriärrådgivning och utbildningsinformation. 

Kontakta oss

WeQube AB

Otterhällegatan 2

411 18 Göteborg 

0793 499 229 

kontakt@weqube.se

WeQube AB

Varlabergsvägen 17
434 39 Kungsbacka

0793 499 229 

kontakt@weqube.se

Vill du veta mer om Rusta och matcha?

Fyll i vårt formulär så hör vi av oss!

Bli först att läsa våra nyheter!