Searching for employment opportunities in Sweden? Begin here!

Job Opportunities 

The Swedish Public Employment Service, known as Arbetsförmedlingen, provides comprehensive support for job seekers. This support includes information, guidance, and assistance. Additionally, there are several privately operated job search websites commonly used in Sweden. These websites typically feature job listings, often in Swedish, and offer options to upload your CV.

EURES – The European Job Network

Another valuable resource for job seekers is the EURES portal, a compilation of both public and private job listings from EU/EEA countries and Switzerland. This portal is managed by the European Labour Authority, with the goal of promoting labor mobility and facilitating the free movement of workers. If you are a citizen of an EU/EEA country or Switzerland seeking employment in Sweden, you can seek assistance from a EURES advisor. Furthermore, the EURES Targeted Mobility Scheme provides financial support to individuals relocating to another country for work.

To contact a EURES advisor, you can reach out to any organization that is part of the EURES network. For a list of EURES members in Sweden, please refer to this directory.

The Swedish Migration Agency, in collaboration with the Public Employment Service, regularly compiles a list of professions facing a high demand in Sweden, known as the Occupational Shortage List (available as a PDF only in Swedish). It's worth checking because if you receive a job offer for a highly sought-after profession (one on this list), you can apply for a work permit directly from Sweden, eliminating the need to return to your home country for the application process. (Regrettably, the list is exclusively available in Swedish, so you might have to use a web translation tool with the provided link.)

Directly Contacting Companies

If you're interested in working for a specific company, consider applying directly to them. Many companies list available positions on their websites. If you can't find career information on their website, reach out to them directly to inquire about submitting an open application.

Work Experience, Internships, and Fast Tracks

Another pathway to enter the Swedish job market is by gaining work experience or securing an internship at a workplace. This provides you with practical experience, vocational insights, or exposure to the working environment, which can be advantageous when applying for a permanent job in the future.

Feel free to reach out to WeQube Arbetsmarkand anytime. You can contact us at 079 34 99 229 or send us an email at kontakt@weqube.se. We're here to assist you. 

Arbetslöshetens variation över landet är påtaglig Under det senaste året har arbetslösheten minskat i hela Sverige, men betydande skillnader finns mellan norra och södra regioner.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos, som presenterades i juni, förväntas arbetslösheten börja öka under den andra halvan av 2023, efter att ha nått den lägsta nivån sedan mars 2009. 

Sammanfattning av arbetsmarknaden i juli 2023:

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2022.

  • 6,3 procent av arbetskraften var arbetslös (6,7 procent)*. Totalt 329 977 personer (339 782).
  • 7,6 procent av ungdomarna i åldern 18–24 år var arbetslösa (8,3 procent)*. Totalt 38 380 ungdomar (38 911).
  • 137 070 av de arbetslösa hade varit utan arbete i 12 månader eller längre (159 034).
  • 161 674 personer var öppet arbetslösa (163 257).
  • 168 303 personer deltog i program med aktivitetsstöd (176 525).
  • 30 609 personer registrerade sig som arbetssökande (25 996).
  • 17 793 personer fick arbete (19 626).
  • 3 482 personer blev varslade om uppsägning (1 176).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juli 2023.

Välkommen till WeQubs nya lokaler på Otterhällegatan 2 Göteborg. 

Välkommen till vår nya lokal på Otterhällegatan 2 i Göteborg. Söker du arbete eller företag som söker personal så är du välkommen att besöka oss på våra öppettider eller ringa/maila i förväg och boka en tid med våra kunniga medarbetare. 

Är du inskriven på arbetsförmedlingen? Då kan Rusta och matcha vara din väg framåt. Vi finns på din sida och hjälper dig ta nästa steg!  Få personlig handledare. Vi hittar de dolda jobben. Och medarbetare med rätt inställning. 


Antalet öppet arbetslösa i Sverige steg med 1 335 personer i förra veckan - Arbetsförmedlingen

Antalet öppet arbetslösa i Sverige steg med 1 335 personer till 159 393 under förra veckan. 

Det visar veckostatistik från Arbetsförmedlingen.
Antalet sökande i program med aktivitetsstöd steg till 169 044 från 168 797.

Antalet sökande som fick arbete under veckan var 3 574 personer, att jämföra med 4 331 veckan innan. Nyinskrivna sökanden uppgick till 5 891 personer, att jämföra med 6 904 veckan innan. Nyanmälda platser (nya lediga jobb) uppgick till 22 130 stycken, att jämföra med 23 173 veckan innan.Rusta och matcha - Vad innebär det?

Rusta och matcha är två olika begrepp som används inom Arbetsförmedlingen i Sverige. Här är en förklaring av oss vad de innebär:

Rusta: När vi på WeQube Arbetsmarknad pratar om att rusta, syftar vi på att hjälpa våra kandidater att förbättra sina kunskaper och kompetenser för att öka deras möjligheter att få jobb. Det kan inkludera att erbjuda och matcha kandidater till utbildningar, yrkesvägledning, språkstöd eller andra åtgärder som stärker en persons arbetsmarknadskompetens. Arbetsförmedlingen kan även erbjuda olika former av arbetsmarknadsutbildning för att hjälpa människor att uppnå de kunskaper och kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Matcha: När det gäller att matcha våra kandidater syftar det på att koppla samman individers kompetenser, erfarenheter och önskemål med tillgängliga jobb som finns tillgängliga på arbetsmarknaden. Vi har har olika verktyg, metoder och resurser för att matcha våra kandidater med passande jobbmöjligheter. Det kan inkludera att använda databaser med lediga jobb, matchningsprogram, rekryteringsevents eller samarbete med arbetsgivare för att underlätta för arbetssökande att hitta och få anställning.

Genom att kombinera rusta och matcha strävar vi på WeQube som leverantör av Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet att rådgöra, stödja och handleda våra kandidater att förbättra sin anställningsbarhet genom kompetensutveckling samtidigt som vi försöker matcha kandidater med relevanta jobb på arbetsmarknaden.

Det övergripande målet är att underlätta för våra kandidater att hitta och etablera sig i arbete som passar deras kvalifikationer och önskemål.

För tillfället erbjuder vi våra tjänster inom Rusta och Matcha i Göteborg och Kungsbacka. Läs mer på Arbetsförmedlingens egen hemsida eller boka en tid Online/Offline via formulären nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan. 


Bli kontaktad av WeQube!

Kontakta oss så får du en personlig handledare genom att delta i Rusta och Matcha Göteborg, Mölndal, Härryda, Kungälv, Alle, Lerum, Marks, Varberg eller Kungsbacka via WeQube Arbetsmarknad. Handledaren kommer att stödja dig hela vägen till ditt mål - att få ett jobb eller vägleda till studier! Observera att Arbetsförmedlingen beslutar om du är berättigad till tjänsten Rusta och Matcha. Välkommen att höra av dig till oss! 

WeQube - Arbetsmarknad

Vi får ofta frågan om vad är det som görs i WeQube - Arbetsmarknad? För att sammanfatta kort vad vi gör inom Arbetsmarknad är att där arbetar vi med arbetssökande att hitta arbete och att matcha arbetsgivare med potentiella anställda. Vi tillhandahåller olika tjänster och resurser för att underlätta arbetsmarknadens funktion, såsom jobbsökning, arbetsförmedling, karriärrådgivning och utbildningsinformation.

Det tjänsten utförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Så är du inskriven hos Arbetsförmedlingen och är berättigad till tjänsten Rusta och Matcha så kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan samarbeta framåt.

Insights - Arbetsmarknad

IT-branschen i Sverige är en dynamisk och snabbt föränderlig sektor som ständigt förnyas med nya teknologier och trender. Här följer en sammanfattning av några av de senaste trenderna inom IT i Sverige.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är två områden som har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren och som fortsätter att växa i popularitet. AI används nu för att automatisera många olika processer, från kundservice till självkörande bilar. ML, å andra sidan, används för att lära datorer att lära sig själva genom att analysera stora mängder data. Båda dessa teknologier förväntas fortsätta växa och utvecklas under de kommande åren.

En annan trend inom IT är blockchain-teknologi, som används för att skapa säkra och transparenta transaktioner över nätet. Blockchain används i allt från finansiella transaktioner till röstningssystem och datalagring, och det förväntas bli allt vanligare i framtiden.

En tredje trend är molntjänster, som möjliggör datalagring och programvaruutveckling på distans. Molntjänster ger företag möjlighet att skalas upp eller ner efter behov och att enklare hantera data och programvaror. I Sverige har flera stora företag som Spotify och Klarna tagit till sig molntjänster och andra teknologier för att stärka sin position på marknaden.

Slutligen är cybersäkerhet en allt viktigare fråga för företag och organisationer i Sverige. Med ökande digitalisering ökar också risken för cyberattacker och dataintrång. Detta har lett till en ökad efterfrågan på experter inom cybersäkerhet och på teknologier som kan skydda mot attacker.

Sammanfattningsvis fortsätter IT-branschen i Sverige att växa och utvecklas, med fokus på teknologier som AI och ML, blockchain, molntjänster och cybersäkerhet. För företag och organisationer är det viktigt att hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna och teknologierna för att kunna dra nytta av dem och stärka sin position på marknaden.

Vi på WeQube är din strategiska partner för att växa och utvecklas. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att rekrytera rätt och kunna behålla nuvarande personal. Det är med människor runt om kring oss vi växter, som företag och individer.Skriv din text här ...