Koordinatör sökes

20.09.2020

Leda arbete med kostnadskalkyler för stora och komplexa investeringsprojekt, enligt beslutad metodik.

Utveckla arbetssätt inom området.

Utveckla en konsultmarknad med tillhörande ramavtal inom området.

Aktiv delta som projektresurser i projekt främst i GFS-skedet men även tidigt i Pro&Bygg skedet.

Att agera vägledare åt konsulter som konkret arbetar i projekt.

Samordna och revidera "Produktionskostnadskalkyl", "vad kostar det"

Etc till samstämmiga verktyg och vid behov utveckla nya

Kontakta för mer information!

Eller känner någon som skulle passa perfekt? Let them know!