Vi byter namn och ledning

15.11.2021

Bennet & Partner AB är numera dotterbolag till Arcotify Bostadslyftet AB och därefter byter namn och ledning till WeQube AB. Vill du veta mer kontakta pressavdelningen på 0793499229 eller maila till info@weqube.se