WeRecruit

WeRecruit 

Att ha rätt medarbetare vid varje tillfälle i ett företag eller organisation är en utmaning. Många har inte möjlighet att avsätta tid eller resurser eller kanske rent av saknar kompetens i fråga.

En förändringsbar och effektiv lösning är därför att tillfälligt hyra in konsult med er rätt kompetens för uppdraget. Vi skapar något nytt med färdigutvecklat kompetensverktyg för konsulter och rekrytering.

You are open-minded, flexible and thrive under challenging and changing conditions. As person you are a curious, innovative and analytical problem solver. You enjoy teamwork and have an inclusive approach to your work. You deliver high quality code and feel great ownership of the code you produce. You are willing to cater for the complete lifecycle...

The mission for the recruitment team is to enable the future success and growth of our client by proactively identifying, matching and selecting the most qualified candidates. We strive to deliver an excellent candidate experience that will lead us to becoming the employer of choice.

Experienced system engineer in software development of embedded systems. We are working in an agile environment why we would like to see that you have knowledge and experience from agile software development methods and way of working.

Högskoleutbildning inom bygg och anläggning eller motsvarande. God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT samt branschnormer såsom AMA och MER.Betongklass 1. Minst 8 års produktionserfarenhet i av betongarbeten, varav minst 4 år i ledande befattning.

Högskoleutbildning inom bygg och anläggning eller motsvarande. God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT samt branschnormer såsom AMAMinst 8 års produktionserfarenhet av markarbeten

Behöver du kontakta oss?