WeTech

 - Om Oss -


Vi är ett entreprenörsteam inom kompetensförsörjning specialiserad inom Teknik och IT-rekrytering. Vi är fokuserade på att hitta rätt kompetens och bygga nära kundrelationer. Tillsammans utgör vi ett nätverk av energirika och innovativa konsulter. Med högt engagemang, kompetens och prestigelöshet lyfter vi fram varandra och hjälper varandra att skapa mervärde för våra kunder och affärspartner.


Vår personal är

- Kvalificerad -

Vi är fokuserade på att bygga relationer med beställare och konsulter i samverkan. Vi har under tid sett möjligheter att utveckla ett företagskoncept med kunskap och kompetensvägar för konsulter, att förutom med konsultuthyrning även arbeta med specialistrekryteringar.

Vi håller vad vi lovar

- VÅRT AFFÄRSLÖFTE -

Vi tar ett stort ansvar för att genomföra uppdragen med hög kvalité och med löpande återkoppling som tillför ett direkt värde för de människor som vi samarbetar med.

Vårt mål är att skapa trygga affärsuppdrag med en skarp koppling till att leverera bättre konsultlösningar och rekryteringar.

Våra utbildningar är

- Unika -

Vi erbjuder utbildning som ger dig träning, kunskap och insikt i viktiga områden inom data, teknik och ledarskap som skapar möjligheter till att bli framgångsexpert.

Även för dig och dina medarbetare med beprövade it-lösningar inom data it och konsultlösningar. 

— Tjänster & Produkter —— Din IT-specialist —

WeTechs ambition är att bli din it-avdelning, sätta upp miljöer, hjälpa till med inköp av hårdvara och tjänster, sköta säkerhet och backup. Vi installerar gärna er hård och mjukvara. WeTech är ert digitala bollplank helt enkelt. Närhet, förtroende och engagemang är våra ledord, som genomsyrar allt vi står för. Vi håller oss uppdaterade inom de senaste programvaror och hårdvaror. Vi har även möjlighet att skräddarsy olika IT-lösningar vad gäller hårdvara och/eller mjukvara.


— Anpassade installationer —

Vi anpassar alltid installationer efter kundens önskemål, eller föreslår lösningar om man känner sig osäker. Valet av leverantör för både hård och mjukvara varierar efterhand, då nya och bättre lösningar släpps på marknaden.

Vi tar alltså inte kickback från någon leverantör för att sälja just deras lösning.

De saker vi sätter upp och underhåller testar vi alltid innan så vi kan gå i god för funktioner när det gäller säkerhet, hastighet och enkelhet att använda.


— Help Desk —

WeTech är en resurs som är avsedd att förse dig och ditt företag med rådgivning, stöd och support som har koppling till ditt företags IT-processer, produkter, mjukvaror och hårdvaror. 

Vi tillhandahåller en central resurs för dig och ditt företag, och besvarar dina funderingar, felsöker ärenden och erbjuder kostnadseffektiva lösningar.

 Låt oss först göra en analys för att ta fram det som fungerar bäst för dig eller ditt företag.


— Nätverk & Kommunikation —

Idag ställs mycket höga krav på att nätverks- och servermiljöer är säkra, stabila och tillgängliga för användare. Vi jobbar intensivt med design, implantering och drift för att möta våra kunders behov av tillförlitlig och säker IT-infrastruktur. 

Vi har även möjlighet att skräddarsy olika IT-lösningar vad gäller hårdvara och/eller mjukvara. Router och brandvägg. Nätverksutrustning, filserver, datorer, laptops, tablets och mobiler. Molntjänster, programvaror (appar), säkerhetsprogram, skrivare,

WiFi och TV.


— Molntjänster —

Molntjänster är idag mer eller mindre en del av vår vardag dels i det privata, dels inom offentliga och affärsdrivna verksamheter. Men hur går du vidare som organisation om du har flera system och filer som du vill göra tillgängliga på ett säkert sätt oavsett var du är? Fler och fler IT-tjänster levereras direkt som molntjänster eller är beroende av tjänster från molnet. Tillsammans identifierar och analyserar vi dina behov, ger råd och skapar skräddarsydda lösningar som möjliggör säkra arbetsplatser.


— Backup —

Det händer att man råkar radera viktiga filer eller att filer förstörs på olika sätt. Då är det bra att man har en säkerhetskopiering. Vi erbjuder en enkel backup-lösning.

Oavsett utmaningar i din organisation har vi paketerade tjänster som är stabila, tillförlitliga och kvalitetssäkrade som möter dina behov och önskemål. 

 IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom samtliga kompetensområden inom IT-konsulttjänster.

Verksamhetens IT-behov:

Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet och Tillgänglighet)

Ledning av IT-projekt: Projektledning och Styrning

Säkerhet i IT och IT-projekt: IT-säkerhet

Arkitektur och utveckling: Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitektur och Test

  • Användbarhetsdesign/UX-designer
  • Kravhantering och Kravanalys
  • Metodstöd och Modelleringsledning
  • Tillgänglighetsanpassning
  • Webbdesign
  • Verksamhetsanalys och Verksamhetsutveckling

Vi är bara en kontakt bort. Vare sig det gäller den enklaste frågan eller intresse av att beställa våra tjänster. Du når oss på 0793499229 eller via fältet nedan.